ห้องข่าววาไรตี้

หนุนน้อยหน่าเพชรปากช่องเป็นสินค้า GI

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 3 กรกฎาคมนี้ จะลงพื้นที่ติดตามและผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI รายการใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยจะไปตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกและแหล่งผลิต “น้อยหน่าเพชรปากช่อง” สวนน้อยหน่าเพชรปากช่อง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีโอกาสที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน GI รายการถัดไป เพราะนอกจากจะเป็นของดีประจำชุมชน ยังมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากน้อยหน่าในแหล่งอื่น โดยน้อยหน่าเพชรปากช่อง มีลักษณะผลเป็นรูปหัวใจ ผิวค่อนข้างเรียบ ผลไม่แตกเมื่อแก่ เปลือกบางลอกออกจากเนื้อได้เมื่อสุกจัด เนื้อเหนียวคล้ายน้อยหน่าหนัง และเนื่องจากลักษณะดินที่ปลูกมีสภาพเป็นดินแดงหรือดินชุดปากช่อง ทำให้ผลผลิตที่ได้จะมีขนาดใหญ่ เนื้อมาก เมล็ดเล็ก รสชาติหวานจัด ผลผลิตออกตลอดทั้งปี ราคาขาย 50–70 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่าเมื่อขึ้นทะเบียน GI แล้วผลผลิตในท้องถิ่นจะมีมูลค่าสูงขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

สำหรับสินค้าเป้าหมาย ที่เตรียมผลักดันขึ้นทะเบียน GI อีก 7 สินค้า จาก 6 จังหวัด ได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา, พุทราบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์, มะม่วงหนองแซง และเผือกหอมบ้านหอม จังหวัดสระบุรี, มังคุดคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช, มันแกวบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และพริกไทยปะเหลียน จังหวัดตรัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง