ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ท.ขยายผลเสาไฟ Solar Cell นวัตกรรมไทย ตอนที่ 2

กรณีนี้มีประชาชนส่งข้อมูลร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. เกี่ยวกับการใช้งบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าซ้ำซ้อนในพื้นที่ อบจ.ชัยนาท จากการลงพื้นที่พบว่า เป็นการติดตั้งเสาไฟฟ้า Solar Cell ในบัญชีนวัตกรรมไทย

ผอ.กองช่าง อบจ.ชัยนาท ชี้แจง สาเหตุที่ซื้อสินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทย เพราะสะดวกในการติดตั้งบำรุงรักษา ที่สำคัญภาครัฐให้การรับรองว่า สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยจัดซื้อมาทั้งสิ้น 3 สัญญา วงเงินกว่า 99.8 ล้านบาท และจะขยายให้ครอบคลุมต่อไป

สำหรับสินค้าประเภทโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน มีเพียงเอกชนรายนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย กรณีนี้มติคณะรัฐมนตรีปี 2558 มอบหมายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ตรวจสอบคุณสมบัติ ส่วนสำนักงบประมาณ ตรวจสอบราคาและจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งสามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าและบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ไม่ได้เป็นการบังคับ ป.ป.ท.เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้าขยายผลในพื้นที่ภาคกลาง

จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัทที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมกับตัวแทนจำหน่าย 2 บริษัท มีรายชื่อของกรรมการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ปี 2562 มีหน่วยงานภาครัฐจัดซื้อทั้งสิ้น 33 สัญญา วงเงินกว่า 795 ล้านบาท


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7