ห้องข่าวภาคเที่ยง

บรรยากาศตึงเครียด สกสค.ประกาศเลิกจ้างพนักงาน-เจ้าหน้าที่

รายงานสดจากองค์การค้าของ สกสค. : เช้านี้องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. ที่ทำหน้าที่พิมพ์หนังสือเรียน เอกสารและอุปกรณ์ทางการศึกษา ประกาศเลิกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่ เนื่องจากประสบภาวะขาดทุน บรรยากาศเช้านี้เจ้าหน้าที่หลายคนรวมกลุ่มกันร่ำไห้ที่ต้องถูกเลิกจ้าง..