ห้องข่าวภาคเที่ยง

โรงงานเตรียมเปิดรับแรงงานเพิ่ม 120,000 คน

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งข่าวดี โรงงานหลายแห่งทั่วประเทศเตรียมเปิดรับแรงงานเพิ่มอีก 120,000 คน โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานมากที่สุด มีทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ต้องการแรงงานเพิ่ม 39,873 คน สาเหตุที่มีความต้องการแรงงานสูง เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการใช้แรงงานในการประกอบและตรวจสอบอุปกรณ์จำนวนมาก รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ต้องการแรงงาน 20,112 คน, กลุ่มผลิตเครื่องจักรเครื่องกล 11,910 คน, กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 6,002 คน และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 5,814 คน

พร้อมกันนี้ได้เปิดเผยสถิติการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรก ปรากฏว่ายอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการมี 1,702 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.22 % ทั้งนี้แม้ทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณการจ้างงานใหม่กลับปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนได้ว่าภาคอุตสาหกรรมได้มีการวางแผนการลงทุนล่วงหน้าอยู่แล้ว

ขณะยอดปิดโรงงานในช่วงครึ่งปีแรก ประมาณ 404 โรงงาน แรงงานถูกเลิกจ้างราว 16,000 คน สูญเสียมูลค่าเม็ดเงินลงทุนประมาณ 25,000 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าตลอดทั้งปีจะมีโรงงานปิดกิจการไปเท่าไร เพราะสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่นิ่ง แต่เชื่อว่ามาตรการของรัฐที่ออกมาจะช่วยพยุงให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม SME ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้