ห้องข่าวภาคเที่ยง

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด เพิ่มขึ้นกว่า 10.4 ล้านคนแล้ว

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด เพิ่มขึ้นกว่า 10,400,000 คนแล้ว เสียชีวิตกว่า 580,000 คน โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา "สหรัฐอเมริกา" มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงเกือบ 45,000 คน ทำให้สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 2,680,000 คน ขณะที่ "บราซิล" มีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 25,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่กว่า 1,037,000 คน และที่อินเดีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มกว่า 18,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 567,000 คน