ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังเข้มโควิด-19 ในสถานบันเทิง-โรงเรียน

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ว่าตอนนี้เราไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมามากกว่า 30 วันแล้ว แต่เรายังคงมาตรการในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประชาชนอย่างเข้มงวด โดยหลักเกณฑ์ คือ จะตรวจในกลุ่มที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บ คอ หรือ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ แล้วประสงค์เข้ามาขอตรวจที่โรงพยาบาล จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19, กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ หากเข้าข่ายจะต้องตรวจหาเชื้อทันทีทุกคน, กลุ่มผู้ป่วยโรคปอด ปอดบวม ปอดอักเสบ จะได้รับการตรวจโรคโควิด-19, กลุ่มแรงงานเพื่อนบ้าน จะมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ไปติดตามเฝ้าระวังและตรวจโควิด-19 เนื่องจากอยู่เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่มผู้ต้องขังรายใหม่ ต้องได้รับการตรวจก่อนทุกครั้ง และสถานที่พักคนชรา หากมีหนึ่งรายมีการไข้ จะสุ่มตรวจผู้ใกล้ชิดทุกคน

ทั้งนี้หลังคลายล็อกระยะที่ 5 ได้ยกระดับการเฝ้าระวังในสถานบันเทิง และโรงเรียน เป็นหลัก เพราะจัดเป็นประเภทที่มีความเสี่ยงสูง โดยหากพบผู้ป่วย มีไข้ 1 คน จะเข้าสอบสวนโรคทันที แต่หากมีอาการป่วย ไข้ เป็นกลุ่มก้อน ติดต่อกัน จะต้องตรวจหาเชื้อทั้งหมด โดยขอความร่วมมือให้แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในไทยแล้ว มากกว่า 603,000 ตัวอย่าง ดังนั้นขอย้ำว่า ยังคงมีการตรวจและติดตามหาเชื้อโควิด-19 อยู่ และประชาชนต้องดูแลป้องกันตนเอง "การ์ดอย่าตก"