ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรุงเทพมหานคร คุมเข้มรถรับ-ส่งนักเรียน

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 400 แห่ง เพื่อซักซ้อมความพร้อมในเช้าวันเปิดเทอม โดยย้ำให้โรงเรียน เพิ่มเติมมาตรการบนรถรับส่งนักเรียน ต้องให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เลี่ยงการพูดคุยกันบนรถให้น้อยที่สุด เว้นระยะห่าง พร้อมทั้งขอให้เปิดหน้าต่างขณะขับรถ เพื่อให้อากาศถ่ายเท โดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่างทุกบาน

สำหรับมาตรการในโรงเรียน หลักๆ ได้เตรียมห้องพยาบาล เป็นห้องควบคุมโรค และส่งตัวผู้ป่วย หากพบนักเรียน หรือครู ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ส่วนช่วงพักกลางวัน จะเหลื่อมเวลาพักของนักเรียน เพื่อเลี่ยงการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจำนวนมาก

ส่วนมาตรการร้านค้าหน้าโรงเรียน ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค เพื่อป้องกันความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 เพราะว่ากลุ่มเด็กเล็ก เป็นกลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย