ห้องข่าวภาคเที่ยง

สถานบันเทิงพร้อมเปิดบริการ เชื่อไม่เกิดการแพร่ระบาดอีก จ.เชียงใหม่

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจการเตรียมพร้อมกลับมาเปิดให้บริการของสถานบันเทิง ผับ บาร์ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เจ้าของกิจการมีความพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ จัดสถานที่ตามคำแนะนำของสาธารณสุข กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ผู้ใช้บริการต้องตรวจวัดไข้ก่อนเข้าร้าน สวมใส่หน้ากากอนามัยยกเว้นขณะนั่งดื่มหรือรับประทานอาหาร ทุกคนต้องให้ข้อมูลติดต่อกลับ และสถานบันเทิงส่วนใหญ่ เลือกปรับพื้นที่ให้กลายเป็นร้านอาหารแทน เพื่อให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดซ้ำซ้อนเพราะไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่และการติดเชื้อภายในประเทศมานานกว่า 1 เดือน ที่สำคัญส่วนใหญ่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองมากขึ้น แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ การเปิดสถานบันเทิงต่างๆ เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพราะการนั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารและฟังดนตรียามค่ำคืนเป็นมนต์เสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของเชียงใหม่

ขณะที่ฝ่ายปกครองของจังหวัด ย้ำชัดจะมีการสุ่มตรวจสถานบันเทิงต่างๆ หากพบการ์ดป้องกันตัวเองตก และไม่ดำเนินการแก้ไข จะพิจารณาสั่งปิดกิจการทันที รวมถึงหากพบการแพร่ระบาดในสถานที่ เจ้าของกิจการจะต้องรับผิดชอบตามมติของรัฐบาล