ห้องข่าวภาคเที่ยง

สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดส่วนแสดงแพนด้าวันพรุ่งนี้

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสวนสัตว์มีความพร้อมเปิดโซนจัดแสดงแพนด้าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมความน่ารักของเจ้าหลินฮุ่ย ทูตสันถวไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

โดยทางสวนสัตว์จะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ของทุกวัน กำหนดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 25 คนต่อรอบ ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างกัน ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ ทางสวนสัตว์จะเปิดส่วนจัดแสดงนอกอาคารและโซนแพนด้าเท่านั้น ส่วนซูอควาเรียมเชียงใหม่ จะยังไม่เปิดให้เข้าชม ขณะที่สโนว์โดม จะปิดถาวร เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรค เพราะมีความเย็นจัด เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวสวนสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป จะเสียค่าเข้าชม 50% เท่านั้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมสัตว์ป่าและธรรมชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่