ห้องข่าวภาคเที่ยง

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเทศไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย  รวมยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย 3,171 คน