ข่าวการเมือง

ครม.อนุมัติปรับเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในคราวเดียว 3,000 บาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่า มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน  3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี,กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการ ซึ่งต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทมาก่อนโดยจากเดิมอนุมัติเยียวยา 1,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. 2563 แต่เนื่องจากมีระเบียบของกรมบัญชีกลางทำให้การโอนเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในคราวเดียวในเดือนกรกฏาคมนี้รวม 3,000 บาท

นอกจากนี้ ครม.รับทราบโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีเป้าหมายสร้างบ้านเช่าจำนวน 100,000 หลัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่ของการเคหะแห่งชาติที่มีอยู่แล้วระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 2564 - 2568  ซึ่งตั้งเป้าหมายด้วยว่า ในเดือนกรกฏาคมของทุกปีต้องมีผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ครอบครัว  สำหรับโครงการนี้ ได้มีการคำนวณอัตราของข้าราชการที่มีรายได้น้อยว่า บ้านเช่าจะสามารถประหยัดค่าเช่าบ้านได้เดือนละ 1,500 บาทด้วย