เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ครม.เคาะแล้ว 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ทำให้เดือน ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 วัน

จึงทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องในสัปดาห์ดังกล่าว 4 วัน คือ เสาร์ที่ 25 อาทิตย์ที่ 26 จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ต่อเนื่องกับอังคารที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย ครม. ได้มอบให้หัวหน้างานพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ให้ราชการเสียหายหรือกระทบต่อการทำงาน เพื่อบริการประชาชน

สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถานบันเทิงและภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป