เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กองทัพจีน ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ทดลองกับทหาร

กองทัพจีน ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท คานซิโน ไบโอโลจิกส์ (Cansino Biologics) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพปักกิ่ง ซึ่งถือเป็นวัคซีนตัวแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติระดับประเทศ เพื่อใช้รักษาจริงกับกำลังพลในกองทัพ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

แม้ว่าวัคซีนตัวนี้จะอยู่ในขั้นทดลองยังไม่ผ่านการใช้กับมนุษย์ในขั้นสุดท้ายที่ต้องใช้อาสาสมัครเป็นจำนวนหลายพันคน ในขณะที่จีนไม่มีผู้ป่วยในจำนวนที่มากพอ เพื่อดูประสิทธิภาพของวัคซีนในขั้นสุดท้าย ทำให้จีนต้องไปทดลองวัคซีนในต่างประเทศ

แต่จากข้อมูลที่ได้ทดลองในมนุษย์หลายครั้งแสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ดีและมีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนจะขยายขอบเขตการใช้วัคซีนหรือไม่ต้องรอพิจารณาอนุมัติในขั้นต่อไป เนื่องจากขณะนี้อนุมัติให้ทดลองใช้ในกองทัพจีนเท่านั้น