เจาะประเด็นข่าวค่ำ

นายกรัฐมนตรี เปิดสูตรการศึกษาแนวใหม่ เรียน 5 วัน พัก 9 วัน รับเปิดเทอม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงมาตรการต่างๆ ในการเปิดเรียนมาแล้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความพร้อม ยกเว้นบางโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่เปิด

เบื้องต้นมีแนวใหม่เกี่ยวกับระบบการศึกษา เช่น ศึกษาที่บ้าน ศึกษาออนไลน์ และปรับเหลื่อมเวลา จนมีสูตรสำเร็จออกมาว่าเรียน 5 วัน พัก 9 วัน ซึ่งขณะนี้กำลังทดลองแนวใหม่ในเรื่องการศึกษาและระบบให้ได้ ทั้งเรื่องการปรับองค์กร บุคลากรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่สิ่งที่เป็นห่วง คือ เด็กนักเรียนที่ยังเล็กและซุกซน เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัย จึงอยากฝากไปยังครูและผู้ปกครองให้ช่วยกำชับเด็กๆ ว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่ต้องถอด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ เพื่อให้โรงเรียนปลอดโควิด-19 เหมือนกับสถานที่อื่นๆ