เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เฮ! ลดค่าทางด่วน 25 บาท ด่านอาจณรงค์ 1 เริ่ม 1 ก.ค.63 จนถึงปี 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 ปรับลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านอาจณรงค์ 1 จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาทต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท

ค่าผ่านทางในอัตราใหม่ ของรถแต่ละประเภท
รถ 4 ล้อ อัตราค่าผ่านทางพิเศษ จากเดิม 50 บาท ปรับลดเหลือ 25 บาท
รถ 6-10 ล้อ อัตราค่าผ่านทางพิเศษ จากเดิม 75 บาท ปรับลดเหลือ 50 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อ อัตราค่าผ่านทางพิเศษ จากเดิม 110 บาท ปรับลดเหลือ 85 บาท

ส่วนรถยนต์ 4 ล้อ ที่ใช้ระบบ Easy Pass ก็ได้ลดราคาค่าเติมเงินสำรองในบัตร ขั้นต่ำ จากเดิม 500 บาท เหลือ 300 บาท

โดยอัตราใหม่จะมีผล 1 ปี เต็ม เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ (1 ก.ค.) ถึง 30 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง