ข่าวภาคค่ำ

หยุดยาว 4 วัน ครม.เคาะ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดเพิ่ม 1 วัน เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์

โดยให้วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดวันที่ 1 จาก 3 วันของช่วงชดเชยวันสงกรานต์ที่เลื่อนมาจากเดือนเมษายน ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ 25-28 กรกฎาคม พร้อมให้ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษ หรือมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในวันหยุดต่อเนื่องวันที่ 4-7 กรกฎาคม ขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน คงค่าโดยสารไปจนถึง 31 ธันวาคม ก่อนเริ่มใช้อัตราใหม่ 1 มกราคม 2564

พร้อมกับเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวม 3 กลุ่ม คือ เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รายละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนโดยจ่ายคราวเดียว 3,000 บาท

คณะรัฐมนตรี ยังขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน โดย นายกรัฐมนตรี ยืนยันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ไม่ใช่เพื่อรักษาอำนาจ เพราะอำนาจจะอยู่ไม่นาน หากไม่ใช้อย่างโปร่งใสตามกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้ตรวจเข้มหลังคลายล็อกกิจการความเสี่ยงสูง เช่น สถานบันเทิงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และห้ามค้าประเวณีในสถานอาบอบนวดอย่างเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นต้องถูกดำเนินคดี รวมถึงกำชับให้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นในการเปิดเรียนวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.)

พร้อมสั่งให้ทุกกระทรวงจัดประชุมสัมมนาต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก รวมถึงเสนอมาตรการจูงใจให้ท่องเที่ยววันธรรมดา เพื่อลดความแออัดช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ด้วย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รวมมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือแพ็คเกจ เที่ยวปันสุข และ เราไปเที่ยวกัน เข้าด้วยกัน เปลี่ยนชื่อเป็น เราเที่ยวด้วยกัน โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่ 15 กรกฎาคม เพื่อรับสิทธิค่าที่พักและค่าเดินทาง