7HD ร้อนออนไลน์

ขาดทุนสะสม 15 ปี สกสค.เลิกจ้างหวิดพันคน

ในวันนี้ (30 มิ.ย.63) พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) หรือองค์การค้าของ สกสค. ต่างพากันกอดคอร้องไห้ บางคนถึงกับเป็นลมล้มพับ เมื่อไปถึงที่ทำงานในย่านลาดพร้าวแล้วเห็นประกาศเลิกจ้างพนักงาน 961 คน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศเลิกจ้างให้มีผลในวันที่ 1 ส.ค. 63 พร้อมระบุเหตุผลในการเลิกจ้างว่า มาจากภาวะขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี 

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาขาดทุนมากกว่า 6,000 ล้านบาท เนื่องจาก สกสค.ไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่รายเดียวที่มีการผลิตหนังสือและอุปกรณ์การเรียนส่งให้ภาครัฐเช่นเดิม และปัจจุบันมีเอกชนเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องลดพนักงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ ซึ่งทั้งหมดเป็นพนักงานประจำ โดยที่ทุกคนจะได้รับการชดเชยตามกฎหมาย ส่วนค่าจ้างเดือนสุดท้ายที่ไม่ได้รับขอให้เป็นไปตามสิทธิ์ของประกันสังคม ทั้งนี้ บอร์ด สกสค. จะประชุมถึงมาตรการชดเชยอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้

ทางด้านสหภาพแรงงาน สกสค.จะหารือเพื่อกำหนดทิศทางการเลิกจ้างอีกครั้งในวันที่ 2 ก.ค. 63

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า การเลิกจ้างเป็นการปรับโครงสร้างภายใน แต่ยืนยันจะเยียวยาอย่างดีที่สุด