ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในชุมชนชาวไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งวัฒนะ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล "โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในชุมชนชาวไทย" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นโครงการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 15,000 ราย สนองพระปณิธานที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อให้กับชุมชน และเป็นข้อมูลประกอบการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในอนาคต

ทั้งนี้ มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนในการออกหน่วยให้บริการตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเลือกตัวแทนจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ และยังเปิดรับอาสาสมัครจากทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ covid19.cra.ac.th ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 1 ปี ซึ่งจะได้รับการตรวจ จำนวน 2 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 6 เดือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด