สนามข่าว 7 สี

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก แบบ New Normal ใน กทม.

เช้าวันแรกของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อเลี่ยงการสัมผัสกัน บรรยากาศเช้าวันเปิดเทอมเป็นอย่างไร ติดตามการรายงานสดกับคุณทัศนีย์ ลาสันเทียะ รายงานสดจาก โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร