สนามข่าว 7 สี

ร้องทุกข์ออนไลน์ หมดปัญหากลโกง ผ่านศูนย์ร้องเรียนฯ 1212 OCC

สำหรับผู้ที่เจอปัญหาจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น โอนเงินแล้วไม่ได้ของ ได้ของไม่ตรงปก ไม่เหมือนที่โฆษณาไว้ คุณภาพต่ำกว่าที่อวดอ้าง หากร้านค้าไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้ จนเชื่อได้ว่าโดนหลอก โดนโกง สามารถร้องเรียนไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยคุณผู้ชมต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม ทั้งหลักฐานการชำระเงิน หลักฐานการพูดคุยสนทนา ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุยโทรศัพท์ ข้อความในแช็ตต่าง ๆ และรายละเอียดสินค้าที่มีปัญหา จากนั้นติดต่อไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ทั้งทางโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1212 หรือจะเป็นทางอีเมล แฟ็กซ์ แอปพลิเคชัน 1212 OCC ได้เช่นกัน

รวมถึงเว็บไซต์ www.1212occ.com หน้าแรกจะเจอหัวข้อ "แจ้งเรื่องร้องเรียน" แล้วก็จะมีให้เลือก 4 หัวข้อย่อย ร้องเรียนได้ทั้งปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ภัยคุกคามไซเบอร์ หรือปัญหาอื่น ๆ รวมถึงปัญหาซื้อขายออนไลน์

เมื่อคลิกไปแล้วจะมีแบบฟอร์มขึ้นมาให้กรอกเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียน ช่องทางที่ซื้อขาย ชื่อเว็บไซต์ หรือ ร้านค้าออนไลน์ สิ่งของที่ซื้อมีมูลค่าเท่าไหร่ ชำระเงินทางไหน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินไปด้วย และกดยืนยัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะไปประสานงานตรวจสอบ และติดต่อกลับมายังผู้ร้องเรียน หรือจะแจ้งความให้ตำรวจช่วยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้