เช้านี้ที่หมอชิต

นายกฯ เปิดสูตรการศึกษาไทยแนวใหม่ เรียน 5 วัน พัก 9 วัน ต้อนรับเปิดเทอม

เช้านี้ที่หมอชิต - นายกรัฐมนตรี เปิดสูตรสำเร็จการศึกษาไทยแนวใหม่ ให้นักเรียนเรียนหนังสือ 5 วัน พัก 9 วัน ต้อนรับเปิดเทอม วันนี้ (1 ก.ค.)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงมาตรการต่าง ๆ ในการเปิดเรียนมาแล้ว พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความพร้อมเปิดเรียน ยกเว้นบางโรงเรียนที่ยังไม่พร้อม ก็ยังไม่เปิด

โดยมีระบบการศึกษาแนวใหม่ เช่น ศึกษาที่บ้าน ศึกษาออนไลน์ และปรับเหลื่อมเวลา จนมีสูตรสำเร็จออกมาว่า เรียน 5 วัน พัก 9 วัน ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองการศึกษาแนวใหม่ ทั้งเรื่องการปรับองค์กร บุคลากรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือ เด็กนักเรียนที่ยังเล็กและซุกซน เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัย จึงอยากฝากไปยังครูและผู้ปกครองให้ช่วยกำชับเด็ก ๆ ว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่ต้องถอด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ เพื่อให้โรงเรียนปลอดโควิด-19 เหมือนกับสถานที่อื่น ๆ

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ไทยคู่ฟ้า