เช้านี้ที่หมอชิต

บีทีเอส ประกาศยกเลิกเว้นที่นั่งรับเปิดเทอม งดพูดคุยในขบวนรถป้องกันโรค

เช้านี้ที่หมอชิต - รถไฟฟ้าบีทีเอส ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ยกเลิกเว้นที่นั่ง และที่ยืนในขบวนรถ ห้ามพูดคุย หรือคุยโทรศัพท์ในระหว่างเดินทาง พร้อมคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า วันนี้ (1 ก.ค.) เป็นวันเปิดเทอมวันแรกคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากขึ้นจึงเตรียมพร้อมรับ และยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมได้เสนอกับ ศบค. 

โดยได้ขอยกเลิกการเว้นที่นั่ง และที่ยืนในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารช่วงเปิดเทอมที่เพิ่มสูงขึ้น

ควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารที่จะเข้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ 70 และจำกัดจำนวนผู้โดยสารเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็น

เน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้ง ระหว่างการเดินทางงดการพูดคุยภายในขบวนรถไฟฟ้า และงดคุยโทรศัพท์ในขบวนรถไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ หลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันในขบวนรถ

มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

พร้อมจัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น เช็ดทำความสะอาด ภายในขบวนรถไฟฟ้า จุดสัมผัสร่วมภายในสถานี และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

บริษัทฯ ยังคงเดินรถในความถี่สูงสุด 2 นาที 25 วินาที ในสายสุขุมวิท และในสายสีลมความถี่ 3 นาที 45 วินาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อให้ลดปริมาณความหนาแน่นของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง

โดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคนลงทะเบียนไทยชนะ เมื่อเข้าและออกจากขบวนรถไฟฟ้าด้วยการพิมพ์หมายเลขขบวนรถไฟฟ้า 4 หลักลงในแอปพลิเคชัน ‘BTS SkyTrain’ หรือ Line official @btsskytrain

ซึ่งทางบีทีเอสจะรักษามาตรฐานในการป้องกันเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการทุกคน 

ขอบคุณภาพจาก : Facebook รถไฟฟ้าบีทีเอส