เช้านี้ที่หมอชิต

นักแสดงงิ้ว คณะไซ้ย่งฮง สวมเฟซชีลด์ป้องกันโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - งานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการจัดแสดงงิ้ว หรืออุปรากรจีน เหมือนเช่นทุกปี

แต่ที่แปลกไปจากเดิม คือ เหล่าบรรดานักแสดงงิ้วของคณะ "ไซ้ย่งฮง" แต่ละคนต่างก็สวมเฟซชีลด์ขณะทำการแสดง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การแสดงงิ้วที่เห็นอยู่นี้ ไม่ใช่จะมุ่งเน้นเฉพาะความบันเทิงของผู้ชมที่มานั่งดูกันอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงความปลอดภัยทั้งนักแสดงและผู้ชมอีกด้วย ถือเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัว