เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 1 กรกฎาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 1 กรกฎาคม 2563

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้...