เช้าข่าว 7 สี

ดีเดย์วันนี้ (1 ก.ค.) ลดค่าทางด่วนยาว 1 ปีเต็ม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM ประกาศปรับค่าผ่านทาง ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ ด้วยการลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านอาจณรงค์ 1 จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาทต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ยาวไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ส่งผลให้รถแต่ละประเภทที่ใช้บริการในเส้นทางดังกล่าว มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษดังนี้ รถ 4 ล้อ ค่าผ่านทางปกติ 50 บาท ลดเหลือ 25 บาท, รถ 6-10 ล้อ ปกติค่าผ่านทางคันละ 75 บาท ลดเหลือ 50 บาท ส่วนรถมากกว่า 10 ล้อ ค่าผ่านทางเดิม 110 จะลดเหลือ 85 บาท พร้อมขอให้ผู้ใช้ทางพิเศษเตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อความรวดเร็วและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง