เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ใช้บรรจุภัณฑ์ส่วนตัวช่วยลดขยะพลาสติก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการใช้ชีวิตและดูแลรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการใช้แล้วทิ้งมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งพบว่าขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวถูกใช้เพิ่มขึ้นสูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงโควิด-19 และขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ก็ลดลง

หลายภาคส่วนห่วง หลังโควิด-19 ความสะดวกสบายในการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจะกลับมาใช้เพิ่มขึ้น ขยะพลาสติกจะมากขึ้นตาม ซึ่งหลังจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กรมควบคุมมลพิษ ย้ำว่าจะเดินหน้ารณรงค์ตามแผนงดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเต็มที่

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายในระยะที่ 4 และ 5 แล้ว กรมอนามัยแนะผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถนำบรรจุภัณฑ์ส่วนตัวกลับมาใช้ได้แล้ว แต่เน้นย้ำว่าบรรจุภัณฑ์นั้นต้องเป็นของใช้ส่วนตัวเท่านั้นและต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งอย่างดี

เช่น ร้านเครื่องดื่มสามารถให้ลูกค้านำแก้วน้ำส่วนตัวมาใส่น้ำได้ เพียงแต่ต้องลดการสัมผัสให้มากที่สุดและต้องมีการรักษาความสะอาด ทั้งตัวของเจ้าของร้าน พนักงานและผู้ใช้บริการ ซึ่งหากทำได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ด้วย

หรือหากผู้ประกอบการร้านค้ายังไม่มั่นใจขอให้เลือกใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติหรือย่อยสลายได้ง่าย ทดแทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้

แนวทางหนึ่งที่รัฐนำมาใช้ คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ Circular Economy เพื่อนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและลดการผลิตใหม่... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care