เช้าข่าว 7 สี

เปิดผับบาร์ เฟส 5 หวั่นระบาดรอบสอง

บาร์ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในช่วงการคลายล็อกระยะที่ 5 โดยผู้ประกอบการบาร์ ระบุว่า ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทางภาครัฐมีการผ่อนปรนและอนุญาตให้บาร์กลับมาเปิดบริการได้ จะช่วยให้เกิดรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ซึ่งมีราคาสูง โดยพร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการ 22 ข้อ ป้องกันปัญหาเรื่องโรคโควิด-19

แต่สำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี กลับมีความเห็นที่แตกต่างเนื่องจากเกรงว่าการเปิดผับบาร์และสถานบันเทิงจะทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบ ประชาชนยังแสดงความเห็นว่าผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านสาธารณสุข เพราะหากเกิดการระบาดรอบใหม่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความเห็นคล้ายๆ กัน โดยมองว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการระบาดอีกครั้ง เนื่องจากสถานบันเทิงจะเป็นแหล่งรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก มีความแออัดและยังเกิดปัญหาเสียงดังในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน จึงเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปตรวจสอบและควบคุมดูแลสถานบันเทิงในย่านชุมชน

ผู้ประกอบการสถานบันเทิง จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นที่แตกต่าง โดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากการเปิดสถานบันเทิงต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งค่าเช่าสถานที่ ค่าพนักงานและต้นทุนเรื่องของอาหาร เครื่องดื่ม อีกทั้งไม่มีกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ส่วนผู้ประกอบการสถานบันเทิงขนาดเล็กพร้อมเปิดให้บริการ และพนักงานจะกลับมามีงานทำอีกครั้ง โดยกำชับพนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสาธารณสุข ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องสุขภาพที่ปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด-19

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยากาศการท่องเที่ยวยังเงียบเหงาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานบริการ เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวพักผ่อนและใช้บริการ ผู้ประกอบการร้านนวดชายหาดเฉวง ระบุว่าแม้บรรยากาศการท่องเที่ยวจะเงียบเหงาแต่ต้องเสี่ยงเปิดร้านให้บริการนักท่องเที่ยว โดยคาดหวังว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะมาใช้บริการทดแทนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมขอให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย

สถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการต้องปรับรูปแบบภายในสถานบันเทิง โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของโต๊ะที่ให้บริการนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตร พร้อมตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวบริเวณทางเข้า จัดเจลฆ่าเชื้อโรคก่อนจะเข้าไปใช้บริการ