เช้าข่าว 7 สี

พิษโควิด-19 ยอดว่างงานพุ่ง 500,000 คน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยตัวเลขประชาชนที่ยื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของกรมการจัดหางาน ในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ยื่นขอรับสิทธิจำนวน 140,496 คน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ที่มีผู้ขอใช้สิทธิจำนวน 166,009 คน ส่วนเดือนเมษายนสูงถึงกว่า 260,000 คน และเดือนมีนาคมที่มีผู้มาขึ้นทะเบียนจำนวนกว่า 100,000 คน

ขณะที่ปัจจุบัน ยอดผู้รายงานตัวเพื่อรับเงินกรณีว่างงานเดือนมิถุนายนมีจำนวน 505,594 คน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวคาดการณ์ได้ว่า แรงงานบางส่วนอาจได้รับการว่าจ้างให้กลับเข้าไปทำงานใหม่แล้ว หลังจากรัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศแล้ว 4 ระยะ ทำให้มีตำแหน่งงานในธุรกิจต่างๆ ที่กลับมามีความต้องการคนทำงานอีกครั้ง

สำหรับการจ้างงานปัจจุบัน กรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมให้ข้อมูลเรื่องการใช้สิทธิการว่างงานภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง เพื่อให้ได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ ซึ่งผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานมีสาเหตุมาจากนายจ้าง สถานประกอบการต้องปิดกิจการ เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ ระยะเวลาที่จ่ายไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเอง จะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ และระยะเวลาที่จ่ายไม่เกิน 90 วัน