เช้าข่าว 7 สี

ครม.เคาะ 27 ก.ค. วันหยุดชดเชยสงกรานต์

โดยให้วันที่ 27 กรกฎาคมเป็นวันหยุดวันที่ 1 จาก 3 วันของช่วงชดเชยวันสงกรานต์ที่เลื่อนมาจากเดือนเมษายน ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วันตั้งแต่ 25-28 กรกฎาคม พร้อมให้ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษ หรือมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในวันหยุดต่อเนื่องวันที่ 4-7 กรกฎาคม ขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน คงค่าโดยสารไปจนถึง 31 ธันวาคม ก่อนเริ่มใช้อัตราใหม่ 1 มกราคม 2564 พร้อมสั่งให้ทุกกระทรวงจัดประชุมสัมมนาต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก รวมถึงเสนอมาตรการจูงใจให้ท่องเที่ยววันธรรมดา เพื่อลดความแออัดช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ด้วย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รวมมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือแพ็คเกจ "เที่ยวปันสุข" และ "เราไปเที่ยวกัน" เข้าด้วยกัน เปลี่ยนชื่อเป็น "เราเที่ยวด้วยกัน" โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่ 15 กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิค่าที่พักและค่าเดินทาง

นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ตรวจเข้มหลังคลายล็อกกิจการความเสี่ยงสูง ที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เช่น สถานบันเทิงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และห้ามค้าประเวณีในสถานอาบอบนวดอย่างเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นต้องถูกดำเนินคดี รวมถึงกำชับให้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นในการเปิดเรียนวันนี้ด้วย

ส่วนการขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน นายกรัฐมนตรียืนยันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ไม่ใช่เพื่อรักษาอำนาจ เพราะอำนาจจะอยู่ไม่นาน หากไม่ใช้อย่างโปร่งใสตามกฎหมาย