เช้าข่าว 7 สี

คลายสงสัยปัญหาซื้อของออนไลน์

คำแนะนำจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ "1212 OCC" สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บอกไว้ว่า หากคุณผู้ชมพบปัญหาการซื้อของออนไลน์ เช่น การส่งสินค้าล่าช้า สินค้าที่ได้รับมาชำรุด หรือไม่ตรงตามที่โฆษณาเอาไว้ อย่างแรกที่ต้องทำคือ ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าจากไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน ว่าของไปตกหล่นอยู่ขั้นตอนใด ทำไมล่าช้า พร้อมตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งซื้อ ดูว่าเราชำระเงินภายในระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนดไว้หรือไม่ ระหว่างนั้นก็ต้องรวบรวมหลักฐานการสั่งซื้อ และถ่ายภาพสินค้าที่มีปัญหา ถ้าสินค้าชำรุด ก็ถ่ายตรงที่ชำรุด ก่อนจะส่งไปเรียกร้องกับผู้ขายโดยตรง เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข อาจจะเป็นการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน

แต่ถ้าทำแบบนี้แล้วยังนิ่ง ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทำให้เชื่อได้แล้วว่าโดนโกงแน่ๆ คุณต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม ทั้งหลักฐานการชำระเงิน หลักฐานการพูดคุยสนทนา ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุยโทรศัพท์ ข้อความในแช็ตต่างๆ และรายละเอียดสินค้าที่มีปัญหา พร้อมรายละเอียดของตัวเราเองที่เป็นผู้ร้องเรียน จากนั้นติดต่อไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ทั้งทางโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1212 หรือจะเป็นทางอีเมล แฟ็กซ์ แอปพลิเคชัน "1212 OCC" ได้เช่นกัน

รวมถึงเว็บไซต์ WWW.1212OCC.COM ถ้าเข้าไปแล้ว หน้าแรกจะเจอหัวข้อ "แจ้งเรื่องร้องเรียน" แล้วก็จะมีให้เลือก 4 หัวข้อย่อย ร้องเรียนได้ทั้งปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ภัยคุกคามไซเบอร์ หรือปัญหาอื่นๆ รวมถึงปัญหาซื้อขายออนไลน์

เมื่อคลิกไปแล้ว จะมีแบบฟอร์มขึ้นมาให้กรอก เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียน ช่องทางที่ซื้อขาย ชื่อเว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ สิ่งของมีมูลค่าเท่าไร ชำระเงินทางไหน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินไปด้วย และกดยืนยัน ทางศูนย์ฯ ก็จะให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา พร้อมประสานไปยังบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของเว็บไซต์ และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ถ้าคุณผู้ชมกลัวจะช้า ก็อาจจะแจ้งความ ให้ตำรวจช่วยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง