ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : เปลี่ยนที่นาทำแปลงปลูกมะละกอ

วันนี้พามาชมแปลงปลูกมะละกอสายพันธุ์ฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นทางออกจากปัญหาราคาขายข้าวตกต่ำของเกษตรกรที่ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นางศรีนวล ขุนสันเทียะ เกษตรกรในพื้นที่ เล่าว่าจากปัญหาราคาข้าวที่ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรที่เคยทำนาเปลี่ยนมาปรับพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวมาปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์แทน เพราะกำลังเป็นที่ต้องการ มีตลาดรองรับ ส่วนการดูแลไม่ยุ่งยาก แค่เกษตรกรต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และต้องใส่ใจกับสิ่งที่ทำ

แม้จะดูแลไม่ยากแต่แน่นอนว่าการปลูกพืชทุกชนิดย่อมมีปัญหาเรื่องโรคระบาด อย่างมะละกอฮอลแลนด์ โรคที่พบส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสวงแหวน หรือราขาวที่อาจลงมากัดกินผลผลิต วิธีแก้เบื้องต้น คือ ตัดทำลายทิ้ง ป้องกันการระบาด ขณะที่การบำรุงผลผลิต เกษตรกรจะใช้น้ำหมักอินทรีย์ที่หมักขึ้นเอง ซึ่งจะปลอดสารเคมี ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดี

เกษตรกรจะใช้เวลาปลูกและดูแลตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ก็สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ ปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้ามาติดต่อรับซื้อถึงแปลงปลูก ให้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 15 - 20 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิตและความต้องการของตลาดในช่วงนั้น ถึงแม้ราคารับซื้อมะละกอตอนนี้จะดี ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร แต่เกษตรกรยังไม่ได้เปลี่ยนที่นามาปลูกมะละกอทั้งหมดยังเหลือพื้นที่ทำนาปีไว้บางส่วนเพื่อให้มีรายได้อีกหนึ่งช่องทาง

การปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในแปลงนาถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มจากการทำนา เพราะหากเกษตรกรวางแผนการปลูก การดูแลเป็นก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่สำคัญเกษตรกรไม่ควรทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ต้องรู้จักทำการเกษตรแบบผสมผสาน หากพืชตัวนี้ราคาตกยังมีพืชตัวอื่นเป็นรายได้ทดแทน ที่สำคัญเกษตรกรต้องเข้าใจและศึกษาให้ลึกซึ้ง พร้อมเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆ ให้ได้