7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านเมืองคง จ.นครราชสีมา คัดค้านสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ ไม่ทำประชาคม

ชาวบ้านอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เดินหน้าคัดค้าน หลังพบว่าการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ดำเนินการไม่ถูกต้อง โดยไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน

กลุ่มชาวบ้านจากตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมารวมตัวกันที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านเมืองคง เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ติดกับบ่อขยะเดิมที่ห่างจากชุมชนเพียง 1 กิโลเมตร และยังอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา ซึ่งหากก่อสร้างเสร็จก็จะสามารถรองรับขยะจาก 19 อำเภอ

ตัวแทนชาวบ้านที่คัดค้านบอกว่า จากการพูดคุยกับบริษัทที่จะเข้ามาก่อสร้าง พบว่าข้อมูลหลายส่วนไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคงไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และขยะในเขตเทศบาลก็เป็นขยะเปียก จำพวกเศษอาหาร ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าได้

ด้าน นายเกษม ทองสุขนอก อดีตกำนันในพื้นที่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะแห่งนี้ ชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เคยรับรู้มาก่อน จนกระทั่งได้ผ่านขั้นตอนการลงประชามติขององค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจ และรวมตัวกันเดินหน้าคัดค้านการก่อสร้างอย่างเต็มที่ โดยหลังจากนี้จะรวมตัวไปร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไป