7 สีช่วยชาวบ้าน

อบต.บ้านค้อ ชี้แจงกรณีถนนใหม่ผิดแบบ ชาวบ้านค้านไม่ทำประชาคม

ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน จากตำบลบ้านค้อ ที่จังหวัดมุกดาหาร คัดค้านการสร้างถนนคอนกรีตทับถนนลาดยาง แถมยังไม่มีการทำประชาคมหมู่บ้านอีกด้วย

กลุ่มชาวบ้านจากหมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 6 และหมู่ 11 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รวมตัวที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ คัดค้านการสร้างถนนคอนกรีตทับถนนลาดยางสายเดิมที่ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านใช้เส้นทางร่วมกัน โดย นายชัยธิศักธิ์ คนหาญ ตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า การก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้ทำประชาคมกับชาวบ้านก่อน บอกเพียงว่ามีงบประมาณก็ก่อสร้างถนนเลย

ด้าน นายจีรศักดิ์ คนกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ชี้แจงว่า งบประมาณที่ได้มานั้น เป็นงบประมาณที่เสนอไปเมื่อปี 2561 เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแข้ หมู่ 5 ถึงบ้านค้อ หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 11 และจากหมู่ 11 ถึงหมู่ 4 บ้านดงยาง ซึ่งได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว

นายก อบต.บ้านค้อ ชี้แจงด้วยว่า เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว จึงต้องรีบดำเนินการก่อสร้าง หากไม่ดำเนินการตนก็อาจจะถูกร้องเรียน กรณีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ได้