7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : กรมอนามัย ส่งเสริมร้านค้าใช้เกลือไอโอดีน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งเสริมร้านค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร หันมาใช้เกลือเสริมไอโอดีน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์และสุขภาพที่ดี ตั้งเป้า 780 ร้าน ใน 180 วัน ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ป้ายสัญลักษณ์ที่คำว่าไอโอดีนระบุอยู่ ถูกนำมามอบให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร นำร่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ร้านค้าเหล่านี้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร เป็นหนึ่งในโครงการ Clean food Good Tast ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยได้ประโยชน์จากการบริโภคไอโอดีนจากเกลือปรุงอาหาร เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี โดยเน้นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้า 780 ร้าน ภายใน 180 วัน

ปัจจุบันประชาชนนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น หากผู้ประกอบการร้านอาหารเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน ผู้บริโภคจะได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ หากได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอจะมีผลต่อไอคิวทารกในครรภ์ โดยเฉพาะพัฒนาการของสมองในช่วงที่เป็นตัวอ่อนอายุ 8 สัปดาห์ - 3 ปี จะมีสติปัญญาด้อยและมีไอคิวต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถึง 30 จุด ส่วนในวัยผู้ใหญ่จะมีผลกับภาวะไทรอยด์ ฮอร์โมนต่ำ เกิดอาการอ่อนเพลีย เฉื่อยชา ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

ในภาวะปกติร่างกายของคนเราต้องการการบริโภคไอโอดีนให้เพียงพอ และควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเท่ากับเกลือที่ใช้ปรุงอาหารไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งเป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ ซึ่งในร่างกายผู้ใหญ่ต้องการไอโอดีน 150 ไมโครกรัมต่อวัน หรือเทียบเท่ากับปลาทูนึ่ง 21 ช้อนโต๊ะต่อวัน หญิงตั้งครรภ์มีความจำเป็นต้องได้รับไอโอดีนเพิ่มขึ้นอีก 25 ไมโครกรัม และหญิงให้นมบุตรต้องเพิ่มอีก 50 ไมโครกรัม

กรมอนามัย จึงเร่งส่งเสริมด้านโภชนาการอย่างเข้มข้น รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเกิดความตระหนัก เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง