ข่าวดึก 7HD

พนักงาน-เจ้าหน้าที่ช็อก สกสค. เลิกจ้างฟ้าผ่า

พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ องค์การค้าของ สกสค. กอดคอร้องไห้ บางคนถึงกับเป็นลมหลังจากเช้านี้ไปถึงที่ทำงานแล้วเห็นประกาศติดเลิกจ้างพนักงาน 961 คน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า จากภาวะขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี ซึ่งให้มีผลเลิกจ้างเดือนสิงหาคมนี้

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ชี้แจงว่าที่ผ่านมาขาดทุนกว่า 6,000 ล้านบาท เนื่องจากไม่ใช่รายใหญ่รายเดียวที่มีการผลิตหนังสือและอุปกรณ์การเรียนส่งให้ภาครัฐเช่นเดิม และมีเอกชนเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องลดพนักงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติการ ซึ่งทั้งหมดเป็นพนักงานประจำ โดยที่ทุกคนจะได้รับการชดเชยตามกฎหมาย ส่วนเดือนสุดท้ายที่ไม่ได้รับ ขอให้เป็นไปตามสิทธิของประกันสังคม ทั้งนี้บอร์ด สกสค. จะประชุมถึงมาตรการชดเชยอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ ด้านสหภาพแรงงานจะหารือเพื่อกำหนดทิศทางการเลิกจ้างอีกครั้ง วันที่ 2 กรกฎาคม

ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าการเลิกจ้างเป็นการปรับโครงสร้างภายใน แต่ยืนยันจะเยียวยาอย่างดีที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง