ข่าวดึก 7HD

โรงเรียน 30,000 แห่ง พร้อมเปิดเทอม

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานศึกษาทั่วประเทศ ที่จะเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.) กรมอนามัย ได้สำรวจความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ Thai Stop Covid จำนานกว่า 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ผ่านเกณฑ์ประเมินตามระบบ ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน ก็ผ่านการประเมินด้วยระบบของตนเอง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการคัดกรองอาการโรคระบบทางเดินหายใจ และวัดไข้ที่ดี รวมถึงมีจุดล้างมือที่เพียงพอ จัดการเรียนการสอนเพื่อลดความแออัด ไม่เกิน 20-25 คนต่อห้อง

นอกจากนี้ หากพบเด็กป่วยติดต่อกัน 5 คน ต้องแจ้งให้ทางสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบ และจะมีทีมผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนลงไปสอบสวนโรค

ขณะที่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ำ โรงเรียนสังกัด กทม. 437 แห่ง พร้อมเปิดเทอมแล้วเช่นกัน และยังคงขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค นอกจากนี้ ยังได้ไปตรวจความพร้อมเพิ่มเติมที่โรงเรียนกีฬา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ ได้สำรวจความพร้อม พื้นที่ฝึกซ้อม ออกกำลังกาย จัดพื้นที่ให้มีระยะห่าง รวมถึงหอพัก ที่เปิดรับคัดกรองนักเรียนมาก่อนหน้านี้แล้ว 14 วัน ซึ่งจนถึงวันนี้ ก็ไม่พบนักเรียนที่มีไข้สูง จึงพร้อมเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้แล้ว