ข่าวดึก 7HD

ช่วงเปิดเทอมนี้ เงินสะพัดลดลงจากปีก่อน 1 หมื่นล้านบาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯ ประเมินการใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการศึกษาทั่วประเทศประจำปีนี้ อยู่ที่ 40,000 - 50,000 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5,000 - 10,000 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ปกครองต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อประคองสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัว เพราะผู้ปกครองหลายรายถูกลดเงินเดือน หลายรายสุ่มเสี่ยงต่อการตกงาน และหลายรายยังตกงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบว่าการนำทรัพย์สินเช่น ทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับต่างๆ เข้าโรงจำนำก็ไม่คึกคักเหมือนปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากผู้ปกครองไม่มีสมบัติที่จะนำเข้าไปโรงจำนำแล้ว เพราะมีการนำไปขายก่อนหน้านี้แล้ว โดยเฉพาะทองคำที่มีราคาแพง ขณะที่การรูดบัตรเครดิตเป็นเงินสดก็ลดลงเช่นกัน เพราะผู้ปกครองหลายคนมีการใช้จ่ายเต็มวงเงินมาก่อนหน้านี้

ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทางศูนย์ฯ ไม่ได้มีการสำรวจเงินสะพัดช่วงเปิดเทอม เพราะเข้าใจสถานการณ์ผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่มีความกังวลกับการใช้จ่าย กังวลเกี่ยวกับหนี้สิน และกังวลถึงสถานการณ์ในการทำงานว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่หลายบริษัทลดเงินเดือน ลดคน ดังนั้นในภาพรวมคาดว่าจะมีการใช้จ่ายลดลงเฉลี่ย 10-20%