7HD ร้อนออนไลน์

หมวกจอหงวนสู้โควิด สวมเพลิน ช่วยจำ

เปิดเทอมวันแรก (1 ก.ค.63) บรรยากาศน่ารักๆในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนเพียง 301 คน แต่โรงเรียนแห่งนี้ใส่ใจสุขภาพของเด็กและคุณครูทุกคน โดยนำนวัตกรรมหมวกจอหงวนมาใช้เพื่อสร้างระยะห่าง ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งนักเรียนทุกคนสวมหมวกจอหงวนที่มีชื่อเป็นของตัวเองตลอดทั้งวัน รวมทั้งเวลารับประทานอาหารกลางวัน

นายไชโย ยาสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เปิดเผยว่า หมวกจอหงวนเป็นงานฝีมือของคุณครูในโรงเรียนที่ช่วยกันทำในช่วงปิดเทอม โดยประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุหาง่ายราคาถูก นำกระดาษแข็งนำมาตัดและขึ้นรูปให้เป็นหมวกแบบสวม และตัดกระดาษแข็งเป็นแท่งยาวติดแนวขวาง ซึ่งจะสร้างระยะห่างคนต่อคนได้ประมาณ 1 เมตร  สร้างความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้หมวกจอหงวนยังสร้างสีสันและความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ที่ได้ใส่หมวกที่มีรูปร่างสีสันแปลกตา และคุณครูยังเพิ่มเติมคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สะกดยาก หรือจดจำยากมาติดไว้บนหมวก เพื่อให้เด็กได้ทบทวนและจดจำคำศัพท์จากหมวกของเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ในทุกๆเช้า จะมี อสม.และครูเวรทำหน้าที่ตรวจคัดกรองวัดไข้ ที่หน้าประตูโรงเรียนอีกด้วย ส่วนกิจกรรมเคารพธงชาติ เปลี่ยนจากลานหน้าเสาธงไปยืนเคารพธงชาติในห้องเรียนแทน

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้ใช้มาตรการสลับวันเรียนแบบเหลื่อมวัน โดยให้นักเรียนชั้นป. 1 ถึง ป. 3 มาเรียนในวันคี่ ส่วนชั้นเรียนอื่นที่เหลือให้มาเรียนในวันคู่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณจำนวนนักเรียนได้ลงครึ่งหนึ่ง โดยโรงเรียนจะยังคงมาตรการสลับวันเรียนไปจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลาย