ข่าวดึก 7HD

แบ่งกลุ่มสลับเรียน ผู้ปกครองร้องรัฐพิจารณาลดค่าเทอม

ผู้ปกครองนักเรียน ที่จังหวัดศรีสะเกษ เรียกร้องให้รัฐบาล ทบทวนการจัดเก็บค่าเทอมที่เก็บจากนักเรียน เพราะต้องเรียนสลับกันวันเว้น 2 วัน บางโรงที่มีนักเรียนมากๆ ก็ประกาศให้นักเรียนมาโรงเรียน 1 วัน ใน 1 สัปดาห์ ถือว่านักเรียนเรียนไม่ครบคาบเรียน เรียนไม่เต็มสัปดาห์ ขณะที่บางคนต้องกลับไปเรียนออนไลน์ที่บ้าน ทำให้ผู้ปกครองต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย เพราะแม้เรียนฟรี แต่โรงเรียนจะหาทางเลี่ยงว่าต้องจ่ายค่าบำรุงต่างๆ ให้โรงเรียน หรือชมรม–สมาคมผู้ปกครอง ที่ไม่เกี่ยวกับโรงเรียน สุดท้ายก็จ่ายให้โรงเรียน ทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เช่นกัน แต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควร เหมือนกับผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม สถานบันเทิง

เรื่องดังกล่าว ผู้ปกครองก็มองว่า อาจจะเกิดปัญหา เพราะสิ้นเปลือง อินเทอร์เน็ต ที่ช้าติดๆ ขัดๆ บางคนก็ไม่มีโทรศัพท์ ต้องไปอาศัยเพื่อนข้างบ้านขอเรียนด้วย และอยากให้มีการเยียวยาเหมือนกับผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม สถานบันเทิง เช่นกัน

ขณะที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กเล็ก ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึง ป.6 ของจังหวัดชัยภูมิ บรรดาครู บุคลากรโรงเรียน ก็เตรียมพร้อมรับนักเรียนเต็มที่ ทั้งการจัดห้องเรียน มาตรการต่างๆ ที่จะป้องกันโรคโควิด-19 และการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ที่เปิดการเรียนการสอนชั้น อนุบาล 2 ถึง ป.6 มีนักเรียน 2,505 คน พร้อมครู และบุคลากร ก็ซักซ้อมทำความเข้าใจ การต้อนรับนักเรียนที่จะเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งมีการวางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ระบาดอีกครั้ง โดยเตรียมจุดคัดกรอง กำหนดจุดสัญลักษณ์ ทั้งการเว้นระยะห่าง วางจุดอ่างล้างมือ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ส่วนห้องเรียนจัดให้เรียนห้องละ 20 คน สลับวันคู่วันคี่ ให้นั่งตามสีโต๊ะที่จัดไว้ ซึ่งยืนยันว่าโรงเรียนมีความพร้อมเต็มที่แล้ว

ด้านโรงเรียนเลยพิทยาคม ทดลองให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เริ่มมาเรียนเป็นวันแรก ก่อนเปิดภาคเรียนวันพรุ่งนี้ โดยมีการคัดกรองนักเรียนเข้มงวด ปฏิบัติทุกมาตรการทั้งวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อในห้องเรียนทุกวัน

โดยแผนเปิดเรียน ใช้การแบ่งกลุ่มสลับกัน เป็นกลุ่ม A กลุ่ม B จะสลับเข้าเรียนวันเว้นวันตามปกติ หากกลุ่มไหนไม่ได้เข้าเรียนก็ต้องนั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน