ข่าวดึก 7HD

พรุ่งนี้ (1 ก.ค.) เปิดพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ กลับมาพร้อมเปิดให้บริการประชาชนแล้ว โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทดสอบระบบการเข้าชม โดยจะเปิดให้บริการในรูปแบบ Virtual Museum ส่วนการเข้าไปเยี่ยมชม แน่นอนว่า ต้องมีการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว ขอให้มั่นใจได้ ขณะเดียวกัน ลดความแออัด จำกัดคนเข้า ใครมาเป็นหมู่คณะ จองคิวผ่านระบบออนไลน์ก่อน

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร ขอให้มั่นใจมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข การจะเข้าชมต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ทุกคน และเพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่าง ใช้วิธีการจำกัดคนเข้ารอบละไม่เกิน 100 คน ใครจะมาเป็นหมู่คณะต้องจองเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์สิรินธร www.sdm.dmr.go.th เท่านั้น