ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : อธิบดี พช.หาทางออกศูนย์แปรรูปปลาสลิดไม่ใช้งาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ผ่านไป 2 ปี คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน อาคารชำรุดทรุดโทรม ที่สำคัญไม่เปิดใช้งานแล้ว จึงลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนวันที่ 11 ธันวาคม 

รองนายก อบต.คลองด่าน ยอมรับ เปิดใช้อาคารแค่ 7 เดือน ก็ต้องปิดตัว เพราะผิดเงื่อนไขที่ทำไว้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ขณะเดียวกันไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการ

ขยายผลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนปัจจุบัน (พช.) ซึ่งมาแก้ไขปัญหา ระบุ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีมติสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางกว่า 22 ล้านบาท โดยจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการและทำบันทึกข้อตกลงให้ อบต.คลองด่าน ดูแล จังหวัดสมุทรปราการ ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายต่อเนื่องถึงปี 2561 ใช้งบประมาณกว่า 13 ล้านบาท หลังคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่สะท้อนปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปให้ อบจ.สมุทรปราการ ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารจัดการรับไปดูแล

ที่สุด กรมธนารักษ์มอบหมาย บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เข้ามาบริหารต่อไป

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7