ห้องข่าวภาคเที่ยง

ระบบขนส่งมวลชนทั้งทางรถ-ราง และเรือโดยสาร มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

โดยวันนี้ ผู้ให้บริการผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้ใช้บริการสามารถนั่งติดกันได้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้ประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลังโรงเรียนเปิดเทอม แต่ยังคงขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดออกมาอย่างเคร่งครัด

อย่างรถเมล์โดยสาร ที่แม้ว่าวันนี้ประชาชนทยอยมาใช้บริการค่อนข้างหนาตา โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน แต่ผู้ใช้บริการก็ให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอย่างดี จากการสังเกต พบว่าหลายรายไม่ได้มีการสแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ซึ่งจากการสอบถามทางผู้ใช้บริการให้ข้อมูลว่า เป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบ จึงไม่สะดวก และมองว่าการสแกนบนรถโดยสารนี้ยังไม่มีความจำเป็นมากนัก

ขณะที่การเดินทางที่ท่าเรือทองหล่อ คลองแสนแสบ เรือโดยสารแทบทุกลำเต็มแน่นไปด้วยผู้ใช้บริการ จนไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในเรือโดยสาร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการหลายรายรู้สึกกังวล ว่า "คนไทยจะการ์ดตก" อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรครอบ 2

ด้านรถไฟฟ้าบีทีเอส ก็มีการยกเลิกการเว้นที่นั่งและที่ยืนในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารช่วงเปิดเทอมที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารที่จะเข้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ชานชาลา และภายในขบวนรถไฟฟ้า ไม่เกิน 70 % พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย, งดการพูดคุยภายในขบวนรถไฟฟ้า และงดคุยโทรศัพท์ในขบวนรถไฟฟ้าด้วย

ส่วนที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมนี้ได้นำหน้ากากอนามัยแจกให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการเป็นของขวัญรับวันเปิดเทอมด้วย