ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดเทอม New Normal คุมเข้มโควิด-19

วันนี้โรงเรียนทั่วประเทศเปิดเรียนวันแรก หลังหยุดยาวไปเกือบ 4 เดือน จากสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงเรียนหอวัง บริเวณห้าแยกลาดพร้าว มีการจัดระเบียบตั้งแต่การรับ-ส่งนักเรียน หน้าประตูโรงเรียน นักเรียนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนต้องใช้ฝ่ามือวัดอุณหภูมิที่เครื่องวัดอุณหภูมิ, มีเจลล้างมือให้นักเรียนล้างมือ, ต้องใช้มือถือสแกนบาร์โค้ดไทยชนะ จัดระยะห่างสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ,เจลล้างมือ การเข้าแถวเคารพธงชาติจะให้เฉพาะนักเรียน ม.1 และ ม.4 มายืนเคารพธงชาติหน้าเสาธง ส่วน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ยืนเคารพธงชาติบนห้องเรียน การมาโรงเรียน ได้จัดสลับวันคู่และวันคี่ วันนี้ให้นักเรียนมีเลขคี่มาเรียน ส่วนนักเรียนเลขคู่เรียนออนไลน์ที่บ้านสลับกัน เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน

ด้าน โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก คุมเข้มตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนที่เดินทางเข้าสู่รั้วโรงเรียนเป็นวันแรก ด้วยการกำหนดจุดคัดกรองโดยเปิดจุดผ่านประตูเข้า-ออก เพียงจุดเดียว ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือคนนอก เข้ามาภายในพื้นที่โรงเรียนส่วนนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ต้องผ่านเครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) ตรวจวัดอุณหภูมิ และบันทึกการเข้าเรียนและเข้าทำงานของบุคลากร ผ่านไปยังระบบแอปพลิเคชัน ถ้าอุณหภูมิที่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องเข้าสู่จุดพักสังเกตอาการ เพื่อเข้าสู่การส่งต่อตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมาเรียนห้องละ 25 คน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันมาเรียน

ส่วนในโรงอาหาร จัดเหลื่อมเวลาพัก และให้นักเรียนต้องนำกระติกน้ำดื่ม ติดตัวมาโรงเรียน และจ่ายค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น เพื่อลดการสัมผัส

ส่วนที่โรงเรียนวัดทองเพลง ต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มาโรงเรียนเช้านี้ เป็นไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งเด็กนักเรียน เล็ก และผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน เข้าเรียน โรงเรียน และเด็กๆ ที่นี่ หลายคนใส่  Face Shield ลวดลายการ์ตูนน่ารักๆ พร้อมหน้ากากผ้ากันครบครัน สร้างสีสันวันเปิดเทอม