ห้องข่าวภาคเที่ยง

เรียกเจ้าของผับ บาร์ อาบอบนวด กำชับเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5

พลตำรวจโทปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เรียกผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ อาบอบนวด คาราโอเกะ ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยพลตำรวจโทปิยะ กล่าวว่า วันนี้มีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการหลักๆ 3-4 ประเด็นคือ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยปละละเลย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตำรวจก็ต้องออกตรวจตราสถานประกอบการ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีการตักเตือนก่อน หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีคำสั่งให้หยุดชั่วคราว เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไขจะนำเรื่องส่งให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดพิจารณาปิดสถานบริการ

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการค้าประเวณีในสถานบริการอาบอบนวด พลตำรวจโทปิยะระบุว่า โดยปกติ อาบอบนวด ไม่สามารถค้าประเวณีได้อยู่แล้ว หากตำรวจตรวจพบก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายสมหวัง ชื่นหทัย ผู้ประกอบการร้านอาบอบนวด ย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ระบุว่า ที่ร้านมีการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดให้บริการไว้แล้ว เช่น การเตรียม Face shield และ หน้ากากอนามัย ไว้ให้กับผู้ให้บริการสวมใส่ขณะบริการลูกค้า, มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทุกแผนกเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการให้บริการ รวมถึงเพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาดร้าน ซึ่งในวันนี้ ตนเองต้องการมาทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มากขึ้น เพื่อนำไปปฏิบัติตาม