ข่าวเด็ด 7 สี

จัด 11 กลุ่มอนุญาตเข้าประเทศ

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่า ข้อกำหนด ฉบับที่ 12 จะอนุญาตให้กลุ่มคน 11 กลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศได้ ภายใต้ข้อจำกัดในการกักตัว ติดตาม และควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ไม่เป็นความเสี่ยงให้กับประชาชนในประเทศไทย

กลุ่มคนต่างชาติ ที่จะอนุญาตให้เข้ามา ได้แก่ นักธุรกิจ หรือแขกของรัฐบาล, กลุ่มที่จะเข้ามาตรวจรักษาพยาบาล, ครู นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติ, ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรส มีครอบครัวเป็นคนไทย โดยแต่ละกลุ่มจะถูกกักตัว แยกกัก และสังเกตอาการแตกต่างกันไป ซึ่งจะมีการจัดทีมแพทย์ พยาบาล ดูแลเฉพาะตามความจำเป็น และภารกิจในไทย