ห้องข่าวภาคเที่ยง

สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อเพียงวันเดียวเกิน 40,000 คน เป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 5 วัน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด พุ่งสูงกว่า 10,580,000 คนแล้ว เสียชีวิตมากกว่า 513,000 คน โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 46,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 2,727,000 คน เสียชีวิตกว่า 130,000 คน

ขณะที่บราซิล มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มกว่า 37,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1,408,000 คน เสียชีวิตรวมเกือบ 60,000 คนแล้ว

ที่อินเดีย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 18,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 585,000 คน เสียชีวิตกว่า 17,000 คน