ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดอุทยานฯ อ่าวพังงาวันแรก เงียบเหงา

โดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดให้เข้าใช้บริการวันนี้เป็นวันแรกพร้อมกำชับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด หลังจากที่ ศบค.ได้ปลดคลายล็อกระยะที่ 5 กับผลกระทบโควิด-19 ทำให้หลายกิจกรรมและกิจการร้านค้ากลับมาประกอบธุรกิจได้อีกครั้ง อย่างพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วโดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรกอย่างที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ที่ธรรมชาติฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งสัตว์น้ำทะเลที่กลับมาจำนวนมาก น้ำทะเลใส หาดทรายที่ขาวสะอาด มีความสวยงามรอรับนักท่องเที่ยว ขณะที่เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ฯ เกาะละวะใหญ่ เขาพิงกัน เกาะโบยใหญ่ หน่วยพิทักษ์ฯ (ย่อย) เกาะห้อง และจุดจัดเก็บค่าบริการฯ เกาะทะลุ ในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบ New Normal ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิด แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางตาอยู่

ส่วนโรงเรียนบนเกาะปันหยี ก็มีการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรก ส่วนภาคการท่องเที่ยวบนเกาะยังเงียบเหงา เพราะยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเหมือนก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวเองต่างเตรียมพร้อมเช่นกัน ทั้งจุดแพรับนักท่องเที่ยวพายเรือคายัค แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่เปิดเนื่องจากยังไม่คุ้มทุน เพราะยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา

ขณะที่มาตรการการป้องกันโควิด-19 บนเกาะต่างๆ ได้มีการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน 1,600 คนต่อวัน โดยแยกเป็นเขาตะปู และเขาพิงกัน ไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะห้องไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะทะลุ ไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะละวะใหญ่ ไม่เกิน 80 คนต่อวัน ส่วนอ่าวเคียน ไม่เกิน 20 คนต่อวัน เพื่อไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวแออัดจนเกินไป นอกจากนี้การเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จะต้องมีการจองผ่านแอปพลิเคชันคิวคิว (QUEQ) ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อขึ้นเกาะจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ทั้งเช็กอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งภาพรวมวันแรกแม้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่มาก และมีการเข้าจองผ่านระบบจำนวน 20 คน แต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดพังงา

ขณะที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ที่วันนี้มีอุทยานแห่งชาติ 64 แห่ง ที่มีความพร้อมเปิดทุกแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ 63 แห่งเปิดการท่องเที่ยวได้เพียงบางส่วน และมีอุทยานแห่งชาติอีก 28 แห่ง ที่ยังปิดทั้งหมดอยู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง