ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันแรกอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564

รายงานสดจากรัฐสภา : วันแรกของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ฝ่ายค้านพุ่งเป้าประเด็นอะไร มีเรื่องไหนน่าจับตามองบ้าง ไปติดตามรายละเอียด...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง