เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนวิถีชีวิตใหม่

สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นช่วงปรับตัวของเด็กๆ โรงเรียนประชานิเวศน์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งที่นี่ใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และลดความแออัดภายในห้องเรียน

วันนี้วันแรก คุณครูเน้นทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวในโรงเรียนแบบวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งก่อนเปิดเทอมมีการประชุมร่วมกับผู้ปกครอง เด็กๆ ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย รักษาระยะห่างในห้องเรียน และมีถุงสุขภาพ สำหรับใส่ของใช้ส่วน ทั้งแก้วน้ำ ช้อนส้อม และขวดบรรจุน้ำ เด็กๆ บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาเจอเพื่อนและคุณครูอีกครั้ง และจะพยายามระมัดระวังตัวเอง เพื่อจะได้ไม่ติดโรคโควิด-19

ถึงแม้นักเรียนส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นเด็กเล็ก แต่เมื่อสังเกตก็พบว่าเด็ก ๆ ค่อนข้างจะเข้าใจ และสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือ ซึ่งโรงเรียนได้ตั้งจุดบริการเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบทั้งในและนอกอาคารเรียน รวมถึงจุดล้างมือด้วยน้ำเปล่าและสบู่ด้วย

ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวเป็นอย่างดี แต่ช่วงแรกอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนแบบวิถีชีวิตใหม่นัก

ก่อนเข้าเรียนต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ หากพบว่านักเรียนมีอาการป่วยจะถูกส่งไปตรวจที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนในโรงเรียนพวกเขาต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และรักษาระยะห่างตามจุดต่างๆ

ที่นี่มีนักเรียนรวมกว่า 1,700 คน ใช้วิธีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียนในห้องเรียน และการเรียนออนไลน์ ซึ่งก่อนเปิดเทอมได้มีการสำรวจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมแล้ว

นอกจากความพร้อมของโรงเรียน กรุงเทพมหานครมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ช่วยดูแลอำนวยความสะดวก ให้กับโรงเรียนทั้งในสังกัด กทม. จำนวน 437 แห่ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ (สพฐ.) และโรงเรียนเอกชน ร่วมกับตำรวจท้องที่ ช่วยจัดระเบียบและป้องกันความแออัดบริเวณสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าเย็น