เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผู้ปกครองมั่นใจ เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนวิถีชีวิตใหม่ หลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

บรรยากาศที่ซอย สน.ประชาชื่น บริเวณนี้มีโรงเรียนตั้งอยู่ 2 แห่ง ทั้งโรงเรียนประถม ก็คือ โรงเรียนประชานิเวศน์ และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่มาตรวจความพร้อมทั้ง 2 แห่ง ซึ่งถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงต้องใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B สลับวันกันมาเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด ส่วนบรรยากาศภายในโรงเรียนก็มีการปรับรูปแบบให้เป็นโรงเรียนที่เอื้อกับการเรียนแบบวิถีชีวิตใหญ่ จัดจุดยืนคอย จุดตั้งแถว เว้นระยะห่าง รวมถึงจุดบริการเจลล้างมือรอบพื้นที่ รวมถึงการจัดระเบียบการมารับนักเรียนของผู้ปกครองด้วย ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็บอกว่ามั่นใจ

ขณะที่เด็กๆ วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สอบถาม พวกเขาบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆ และคุณครู ซึ่งสัปดาห์แรกก็จะเป็นช่วงของการปรับตัว เน้นทำความรู้จักและปรับพฤติกรรม เพื่อให้เด็กๆ คุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกันในแบบวิถีชีวิตใหม่ก่อนจะเริ่มการเรียนเต็มรูปแบบ